English

G Campus beépítési koncepció

 

G CAMPUS BUDAPEST

TÖMBSZERKEZET

A helyszín Budapest dinamikusan fejlődő kerülete. A tulajdonos meghívásos tervpályázattal kívánta kiválasztani a legjobb több építési ütemben megvalósítandó beépítési koncepciót. Lényeges a meglévő épületek és az új folyamatos cseréje, ütemezhető működtetése.A terület belsejében egy összefüggő teljes hosszában átlátható parkot javasoltunk kialakítani.Az ehhez alkalmazkodó legjobb konfiguráció két egymással párhuzamos szekcionált tömb elhelyezése.A Déli telekhatár mentén az általunk tervezett beépítést három cour d’honneur tér bővülettel  törtük meg. Ezek a helyek bejárati előterek és egyben intenzívebben zöldesített közterületi használatra átadott felületek, de a lényegét tekintve a közel 15 méter szélességnövekedés az utca keresztmetszetében lényeges javulást jelenthet!

PARK

Az építészeti koncepció kiindulása egy osztatlan, egybefüggő zöld park kialakítása.Ennek rendeltük alá az épületek helyét. Több változat, több lehetőség és térgeometria vizsgálatával alakult ki a tört hullámzó vetület és a változó szélességű utcai térfal, egybefüggő parkosított belső udvar. A belső udvar intenzív élő zöldfelületekkel és burkolt gyalogos közlekedő sávokkal, zónákkal tagolt közvetlenül erre a felületre nyílhatnak a földszinti irodai-szolgáltatói rendeltetések, ez teremt kapcsolatot a két irodatömb között. A mélygarázsból lépcsőházon és liften keresztül közvetlenül fel lehet jutni a parkba is, elsősorban a kerékpárral érkezők számára jelenthet fontos kapcsolatot.

ZÖLD HOMLOKZAT

A zárófödémek a teljes beépítésnél intenzív zöldtetőként működnek. A függönyfalas homlokzat árnyékolása vízszintes merev lamellás szerkezettel történik, amely meghatározott helyeken zöld falként viselkedik. A függönyfal előtti 80 cm szélességű lamellákra növénytelepítésre alkalmas tálcák kerülnek, ide telepíthető a speciális növénykultúra a kívánt mértékű takarás, árnyékolás elérésére.

 

 

Tervező: Vincze László DLA
Munkatárs: Parádi Nelli,Rády Szilveszter,Baktay Andrea,Bánáti Bodó,Farkas Sára e.hallgató
Látványterv: Császár Szabolcs_VINTER DESIGN
Gépészeti tervező: Sor Zoltán,Kiss József_PhQ 
Tartószerkezet Balázs Géza_MUTULUS
Kerttervezés: Bán Karolin_ÉGIG ÉRŐ FŰ
Közlekedés: Macsinka Klára_MOBIL CITY
Tűzvédelem Fenyvesi Zsolt
Tervezés: 2019