English

Attila úti társasház tetőtérbeépítése - Budapest

 
Az Attila út, Zerge lépcső, Logodi utca által közrefogott bérház 1902-ben épült. A levéltári anyagokon olvasható az eredeti tervezők Krausz Gábor felelős építőmester, Klinger József műépítész neve, valamint az építtetők, Braselmayer Román és Kálmán urak személye és neve is ismert.

Az U alakú beépítés érdekessége a Logodi utca és Attila út közötti 3 szintes különbség. A 2. világháborúban az ostrom alatt találatot kapott a ház, melynek nyoma ma is látható. A Logodi oldali tetőfelépítményt nem építették vissza, vasbeton síkfödémmel hozták helyre a károkat. Az Attila úti oldalon sértetlenül megmaradt a tetőszerkezet, ereszpárkányokkal, alatta gazdagon tagolt vakolt homlokzattal.

A társasház évek óta sikertelenül próbál partnert találni a tetőtér értékesítéshez, amelynek célja a leromlott homlokzatok felújítása és a méltatlan állapotokat tükröző kátránylemezes lapostetős szárny újbóli, eredeti tetőidommal való lefedése. A helyből, a Várnegyedből fakadó érték emelt szintű, exkluzív lakások elhelyezését teszi lehetővé. A meglévő lépcsőházakat felhasználva, de a meglévő mellett egy új liftet létesítve tesszük elérhetővé a tetőtéri lakásokat. Az alaprajzokat úgy alakítottuk ki, hogy egy 4x4 méteres bevilágító udvarról -tetőátriumról- kapnak fényt a helyiségek, külön tetőablakok nem jelennek meg. 8 db nagy alapterületű lakást lehet ilyen módon gazdaságosan elhelyezni. A tetőből nem emelkedik ki hagyományos állóablakos felépítmény, és az építménymagasság is változatlan marad. A lakások mindegyike egy értékes teraszhoz jut, ezek egymástól jól szeparáltan jelennek meg a tetőfelületen. A tetőátriumot mozgatható üvegszerkezettel lehet nyithatóvá, zárhatóvá tenni.
http://www.wjfashion.co.uk
http://www.djha.co.uk
Tervező: Vincze László DLA
Tervező munkatárs: Pintér Viola, Markó András
Megbízó: Dél-Konstrukt Építőipari Kft.
Tervezés:  2012