Templom, Szerencs

MUNKÁS SZENT JÓZSEF R.K.TEMPLOM ÉS URNATEMETŐ

A szerencsi új római katolikus templom tervezésére 1993-ban pályázatot írtak ki. Az építési telket az egyház az önkormányzattól térítés mentesen megkapta.

Tervünk első díjban részesült, a tervezéstől a megvalósításig majd 10 évig tartó tartó munka kezdődött el.

Az urnatemető az alsó szinten  kapott helyet. A magas talajvízszint miatt az urnatemető a talaj szintjére került, oldalról, felülről részben földdel visszatöltve, takarva, míg a templomtér a felette lévő födémre épül. A földfeltöltéssel a templomot dombra állítottuk, kívülről az alépítmény rejtve marad.

A ragasztott fa szerkezetű tető a torony lábrészénél felülvilágítóval nyílik meg.

A háromszögre szerkesztett áhitati térben a bejárattól két oldalt lépcsőn a karzatra juthatunk, vagy lefelé az urnatemetőbe. A külső urnatemető hosszan kinyúló eresszel védett, és oldalról nyitott, körbejárható tér.

Az épület homlokzati anyaga kemény mészkő. A szomszédos Bokod község szőlőbirtokainak mezsgyekövei adományként kerültek a helyszínre és váltak tartófalakká.

Az építésben a helyi cukorgyár, vállalkozók és sok magánember áldozatos munkája és adománya volt segítségül.

A templom mellé 2004-ben adományból harangtornyot emeltek.

Megbízó: R. K. Plébánia Szerencs -Tóth László

Terv: Vincze László

Bútorok tervei: Salamin Miklós

Statika: Pongor László

Gépészet: Fenyves Tamás

Elektromos tervek: Dorgai Károly

Megvalósítás bonyolítása: Stumpf József – R. K. Plébánia

Kivitelező: SZIVÁRVÁNY, Szerencs

Tervezés: 1993