Tetőtér beépítés, Budapest

Az Attila út, Zerge lépcső, Logodi utca által közrefogott bérház 1902-ben épült. A levéltári anyagokon olvasható az eredeti tervezők, Krausz Gábor felelős építőmester és Klinger József műépítész neve. Az építtetők személye is ismert, Braselmayer Román és Kálmán. Az U alakú beépítés érdekessége a Logodi utca és Attila út közötti 3 szintes különbség. A 2. világháborúban az ostrom alatt találatot kapott a ház. Ennek nyoma ma is látható. A Logodi oldali tetőfelépítményt nem építették vissza, vasbeton síkfödémmel hozták helyre a károkat. Az Attila úti oldalon sértetlenül megmaradt a tetőszerkezet, ereszpárkányokkal, alatta gazdagon tagolt vakolt homlokzattal.

Szándék:
A társasház évek óta sikertelenül próbál partnert találni a tetőtér értékesítéshez, melynek célja a leromlott homlokzatok felújítása és a méltatlan állapotokat tükröző kátránylemezes lapostetős szárny újbóli, eredeti tetőidommal való lefedése. A helyből, a Várnegyedből fakadó érték emelt szintű, exkluzív lakások elhelyezését ösztönzi, mely építészeti minőségben megfelel a műemléki környezet szigorú feltételrendszerének.

Koncepció:
A meglévő lépcsőházakat felhasználva, de a meglévő mellett egy új liftet létesítve tesszük elérhetővé a tetőtéri lakásokat. Az alaprajzokat úgy alakítottuk ki, hogy egy 4×4 méteres bevilágító udvarról-tetőátriumról kapnak fényt a helyiségek, külön tetőablakok nem jelennek meg. 7 illetve 8 nagy alapterületű lakást lehet ilyen módon gazdaságosan elhelyezni. A tetőből nem emelkedik ki felépítmény, az építménymagasság változatlan marad. A lakások mindegyike egy értékes teraszhoz jut, ezek egymástól jól szeparáltak. A tetőátriumot mozgatható üvegszerkezettel lehet nyithatóvá, zárhatóvá tenni.

Tervezés: 2011